Affärsmannaskap

Finns det en dold resurs i er organisation som ytterligare förstärker företagets merförsäljning?

Affärsmannaskap syftar till att inventera vilka eller vilken personalkategori, förutom den traditionella säljorganisationen, som är mest lämpad att vidareutveckla för att öka företagets resultat och lönsamhet genom merförsäljljning hos befintliga kunder.

P&M Inspirations affärsmannaskap utgår inte ifrån att omvandla dessa personer till säljare, utan via ett professionellt uppträdande samt genom en enkel kartläggningsstrategi spåra och identifiera uppslag till affärer och överlämna dessa till säljorganisationen. Tillsammans med företagsledningen fastställer vi en minsta gemensam framtida standard vid befintliga kundkontakter. Det innebär att vi tränar varje medarbetare individuellt utifrån fastställd standard. Härigenom kan vår affärsmannaskapsträning mätas och verifieras.


Kontakta oss för ytterligare information!

per.bergstrom@pminspiration.se
   

Exempel på Affärsmannaskap.Affärsmannaskap för Sevicetekniker - JOAB.

Affärsmannaskap för Sevicetekniker - SKF.

Affärsmannaskap för Sevicetekniker - Linde.

Affärsmannaskap för Teknikkonsulter - Combitech.