P&M Inspiration AB

Företaget grundades 1986 och har kontor i Kungsbacka. Vi samarbetar med partner i Stockholm och Malmö

Vår affärsidé

"Att öka våra kunders resultat och lönsamhet genom
sälj-/affärsmannaskapsträning och rekrytering."

Vår strategi

Är att samarbeta med lönsamma företag som redan arbetar professionellt med försäljning och kundkontakter där vår insats är att vidareutveckla företagets befintliga marknads- och försäljningsstrategier enbart fokuserat mot ökat resultat och lönsamhet.

Vår styrka

Är att driva förändringsprocesser i sälj-, service- och konsultorganisationer. P&M Inspirations arbetsmetodik resulterar i att vi löser de tre viktigaste problemen förknippade med sälj- och kundkontaktutbildningar:

Att konkret kunna mäta ett resultat i ökad effektivitet och lönsamhet.

Att insatsen inte blir den berömda pärmen i bokhyllan, utan att strategin och kunskapen lever kvar och vidareutvecklas i organisationen ett antal år efter avslutad träning.

Att visa respekt för medarbetarnas erfarenhet och enbart tillföra kompetens som leder tilll att effektiviteten och lönsamheten ökar.


Vill du se vår reklamfilm, kan du ladda ner den här.

För att se filmen behöver du ha Quicktime installerat.
   

Relaterade länkar:

 Referenser

 Säljträning
 Affärsmannaskap
 Rekrytering
 Ledarskap