Rekrytering

Det finns många fallgropar i samband med rekrytering av Säljare och med tanke på deras funktion och pay-off tid, är det viktigt att beslutsunderlaget är komplett.

Tillvägagångsätt:

 Efter godkänd annonsutformning sker sökandet på två fronter. Dels via platsannons på Metrojobb.se, matchmailutskick mot kandidater i CV-databas två ggr/vecka.
Fri uppdatering 1 ggr/vecka så att ert jobb kommer högt upp på listan. Dels via eget kontaktnät av säljare och säljchefer som tipsar om lämpliga kandidater.

 
Urvalsintervjuer.
Utifrån personligt brev och CV väljs 10 kandidater ut som bokas in för en 40 minuters intervju, vars syfte är att göra en trygg och säker bedömning vilka fyra som ska gå vidare.

 
Djupintervju.
Här focuseras intervjun på kandidatens nivå/standard som säljare. Intervjun bygger på 20 års erfarenhet att coacha och rekrytera säljare.

 Säljtest.
Att öka tryggheten och säkerheten vid anställning.
En säljares framgång styrs förutom av eget aggerande av produktens/tjänstens konkurrensfördelar, företagets marknadsandel sam företagets status och image.
Att avgöra vilka av dessa faktorer som varit mest betydelsefull för tidigare resultat är omöjligt att avgöra genom personlighetstester och intervjuer.
Genom säljtesten skapas förutsättning att tillsammans med Er kunna göra en trygg och säker bedömning av kandidatens status i sin nya roll samt inskolningsperiodens omfattning och innehåll.

 Rekryteringsgaranti.
Om vi rekommenderar anställning efter säljtest omfattas köparen av P&M rekryteringsgarati. Om Ni inte är nöjd och fattar beslut att avveckla säljaren inom 6 månader från anställningsdatumet, görs rekryteringsuppdraget om.

Vi på P&M Inspiration hjälper dig att skapa trygghet, säkerhet och lönsamhet i er rekrytering. Vi har lång erfarenhet inom sälj- och marknadsbefattningar och har därför fokuserat oss på rekrytering inom dessa områden.

Kontakta oss för ytterligare information!

per.bergstrom@pminspiration.se
   
  Pågående rekryteringar:  Genomförda rekryteringar 2016/2017:
  • Axima:Säljare (Kungälv). - april.
  • Kubota Maskino:Säljare (Göteborg).- mars.
  • Kalmar Scandinavia:Säljare - (Värmland/Närke). - mars.
  • AB SverullEd:Teknisk säljare (Södertälje) - januari.
  • Orwak Sverige AB:Servicetekniker(Stockholm) - januari.
  • Orwak Sverige AB:Teknisk säljare - januari.
  • AB SverullEd:Teknisk säljare (Halmstad) - oktober.
  • AB SverullEd:Teknisk säljare (Jönköping) - september.